Laagste prijsgarantie!
Extra snelle levering
Wij leveren alleen A-merken
Franco huis vanaf € 99,-
Klantenservice 033-4333595

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Sfeerpunt Horeca aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van producten die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
Gebruikte bronnen
Voor de opmaak en vormgeving van deze website is gebruikt gemaakt van fotomateriaal van Bolsius. Het eigendom van dit materiaal behoort dan ook toe aan Bolsius. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Het auteursrecht op deze website berust bij Sfeerpunt Horeca of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Sfeerpunt Horeca. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Sfeerpunt Horeca.
Voor het ontwerp en de opmaak van deze website zijn verder de volgende bronnen gebruikt:
Gebruikte stockphoto's:  https://pixabay.com
Ontwerp & realisatie: www.sition.nl
Versie: juni 2022